Termedia Publishing
aktualności


Komunikat Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Medycznych: Walne Zgromadzenie 2009
2009-05-20
Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 9 czerwca 2009 roku o godzinie 16.30 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Medycznych.
Zgromadzenie odbędzie się podczas 3 Międzynarodowej Konferencji Hospital Management 2009 organizowanej pod naszym patronatem programowym. Miejscem obrad będzie główna sala obrad konferencji HM na terenie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przy ulicy Jagiellońskiej 59. Na zebranie serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Stowarzyszenia, chcących dołączyć do tej organizacji.

Program Walnego Zgromadzenia:
1. Rozpoczęcie
2. Wybór przewodniczącego WZ
3. Wybór protokolanta
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Sprawozdanie Zarządu
6. Głosowanie nad absolutorium dla władz Stowarzyszenia
7. Dyskusja programowa
8. Podjecie uchwały w sprawie składek członkowskich
9. Wybory władz Stowarzyszenia w kadencji 2009-2011
10. Zakończenie

W imieniu Zarządu,
Jarosław J. Fedorowski, Prezes

 
 
Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych
Wydawnictwo Termedia