Termedia Publishing
aktualności


Narodowa Federacja Szpitali
2011-05-23
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sesjach specjalnych dotyczących projektu stworzenia narodowej federacji szpitali.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sesjach specjalnych dotyczących projektu stworzenia narodowej federacji szpitali. Dzięki poparciu Europejskiej Federacji Szpitali z siedzibą w Brukseli, mamy niepowtarzalną szansę na stworzenie organizacji, która będzie w stanie reprezentować nasze szpitale, niezależnie od ich struktury właścicielskiej, czy profilu działania, na forum tej wpływowej organizacji i nie tylko. Pragniemy podkreślić, że zgodnie z zasadami Europejskiej Federacji Szpitali, krajowa federacja szpitali nie ma być organizacją konkurencyjną w stosunku do stowarzyszeń szpitali prywatnych, publicznych, czy też regionalnych. Wręcz odwrotnie, ma ona być organizacją komplementarną i wspierającą szeroko rozumiany sektor szpitalnictwa w danym kraju oraz współpracującą z narodowymi federacjami innych krajów. Narodowa federacja szpitali ma stanowić forum do reprezentacji tych spraw związanych ze szpitalnictwem w danym kraju, które są wspólne dla wielu szpitali, niezależnie od ich struktury właścicielskiej, czy też organizacyjnej.

Jesteśmy do tej pory jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który nie stworzył takiej reprezentacji i nie jest to niestety powód do dumy. Na spotkaniach będzie obecny Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Szpitali pan Pascal Garel oraz Wiceprzewodniczący Niemieckiej Federacji Szpitali pan Marc Schreiner. Właśnie u naszych zachodnich sąsiadów działa narodowa federacja szpitali zrzeszająca szpitale o różnej strukturze. Zachęcamy do przeczytania materiałów na ten temat na stronach www.esmd.eu, www.termedia.pl (Menedżer Zdrowia) oraz www.hope.be.

Z wyrazami uszanowania,

prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski, MD, MBA, PhD, FACP, FESC
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji i inicjator projektu Narodowej Federacji Szpitali we współpracy z Europejską Federacją Szpitali

red. Janusz Michalak
Prezes Wydawnictwa Termedia Sp. z o.o., Organizator Konferencji Hospital Managment i Wiceprzewodniczący Rady Programowej


 
 
Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów Medycznych
Wydawnictwo Termedia